Paleira femorata (Illiger, 1803)

August 19th, 2016 Cosmin

Family: Cetoniidae
Genus: Paleira
Species: femorata

  • x
  • x
  • x

Paleira femorata, Morocco - near Sidi Kaouki (prov. Essaouira), 13.april.2016 Paleira femorata, Morocco - near Sidi Kaouki (prov. Essaouira), 13.april.2016 Paleira femorata, Morocco - near Sidi Kaouki (prov. Essaouira), 13.april.2016

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)

June 8th, 2010 Cosmin

Family: Cetoniidae
Genus: Cetonia
Species: aurata

  • x
  • x
  • x