Paleira femorata (Illiger, 1803)

Family: Cetoniidae
Genus: Paleira
Species: femorata

  • x
  • x
  • x

Paleira femorata, Morocco - near Sidi Kaouki (prov. Essaouira), 13.april.2016 Paleira femorata, Morocco - near Sidi Kaouki (prov. Essaouira), 13.april.2016 Paleira femorata, Morocco - near Sidi Kaouki (prov. Essaouira), 13.april.2016

Comments are closed.